Här samlar jag tips och kunskap som du kan ta del av för att själv jobba med ditt lymfflöde!

Broschyr om Självlymfdränage och Lymfflödesmassage

Att hålla lymfvätskan igång är att hålla sig frisk! Ladda ner min egen broschyr Självlymfdränage (SLD) och Lymfflödesmassage.

Informationsfilmer om lymfsystemet och egenvård

Svenska Ödemförbundet har gjort dessa filmer som handlar om lymfsystemet och visar hur egenvård går till.

Film om Lymfsystemet
Film om Egenvård

Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med; primära- och sekundära ödem, lipödem, dercums sjukdom och venösa ödem. På deras hemsida finns mycket att läsa om de olika typer av ödem, symptom samt behandlingar.

Hemsida Svenska Ödemförbundet