Lymfflödesmassage

Hösten 2017 fördjupades mina kunskaper inom lymfsystemet vilket även innebär namnbyte på behandlingsformen, då den skiljer sig på flera sätt i tekniken jag arbetat med hittills. Lymfflödesmassagen upplevs mer effektiv och mer djupgående i greppen samt utförs i en annan ordning än tidigare med en del nya tekniker.

Med bestämda tryckväxlande rörelser, strykningar samt djupandning hjälper jag dig så lymfvätskan hittar till friskare ”lymfstationer” som kan leda vätskan ”rätt” i kroppen igen. Kombinera gärna med medicinsk laser som öppnar upp kapillärerna effektivt inför massagen. Vid första tillfället går vi tillsammans igenom ett egenvårdsprogram som du uppmanas att jobba med själv mellan behandlingarna för att optimera lymfflödet.

Lymfmassagen startar cirkulationen i kroppen så att slaggprodukter, toxiner och överflödig vätska effektivt kan transporteras ut ur kroppen. Massagen löser även upp blockeringar och fibroser.

Lymfmassage, koppning

Massagen är en manuell lymfdränering. Med lätta strykningar, skakningar, cirklar, djupandning och tryck i lymfflödets riktning, behandlas hud och bindväv. En mjuk, avslappnande och behaglig massage. För en del problemområden används även silikonkoppor samt värme i form av IR-lampa och IR-madrass, vid val av 120 minuter erbjuds du att få ansiktet koppat eller så jobbar vi djupare på dina ”problemområden”.

Vi jobbar även med djupandning, som hjälper lymfvätskan att röra sig och ökar flödet i lymfsystemet. Du kommer att instrueras i andning och egenmassage som hjälper lymfflödet ytterligare mellan regelbundna behandlingar. Efter behandlingen upplever många en lätthet i kroppen och kissar mer det närmaste dygnet efteråt.

En annan trevlig effekt vid regelbundna behandlingar och egenvård är att då överflödig vätska minskar så minskas ju även kroppens omfång.Det är viktigt att du hjälper kroppens rening genom att öka ditt vätskeintag både före och efter behandling. Massage-Motion-Kost-Kompression-Avkoppling!

Strong & Healthy lymfmassage ärr

Lymfmassage kan underlätta vid dessa symtom och diagnoser:

Ödem, primärt (medfött) och sekundärt lymfödem. Lipödem Fibromyalgi, brännskador, ”Restless legs” Fibroser, celluliter, huvudvärk. Domningar i överkropp, Sendrag/kramp i benen Övervikt, plötslig viktuppgång. Svullnar av pulshöjande träning. Utmattningssyndrom, sömnsvårigheter och oro i kroppen Oförklarlig stelhet, värk och smärta i kroppen (som även flyttar runt till olika ställen) Känslan av att vara tjock med ”spänd” hud och svullnad. Efter operationer, kejsarsnitt, trauman. Inför tex längre flygresor där svullnad ofta uppkommer.

Positiva effekter av massage
Fysiska: Ökad blod- och lymf-cirkulation, stärkt immunförsvar, reducerar spänningar, smärta, tränings- och muskelvärk. Psykiska: Ökar avslappning och välbefinnande, reducerar och motverkar stress, påverkar nervsystemet positivt.

Sök tider via Boka Direkt, du kan alltid kontakta mig direkt om du har andra önskemål. Jag har även en bärbar massagebänk vid företagsmassage och i hemmet.

LYMFSYSTEMET

Se Svenska Ödemförbundets informationsfilmer Lymfsystemet och Egenbehandling med självlymfdränage.

Lymfsystemet är kroppens cirkulations -och reningssystem med produktion av 2-4 Liter lymfvätska per dygn. Lymfvätskan är en färglös vattnig vätska som rör sig långsamt i kroppen. Lymfsystemet utgör den viktigaste delen av kroppens infektionsbekämpning och immunförsvar. Ett väl fungerade lymfsystem försvarar oss mot bakterier, virus och mikroorganismer av olika slag, genom de vita blodkropparna.

Lymfsystemet står även för transport av fett från tunntarmen till blodet och avlägsnande av gamla celler samt överskott från vävnadsvätska. Lymfnoder sitter på olika ställen i kroppen som, armhålor, hals, mage, ljumskar, buk och knäveck samt även i mage, tarmar och hud. Organ som spelar en stor roll är mjälten, brässen, tonsillerna och benmärgen.

Slaggprodukterna (lymflasten) ska ut via lymfsystemet. Vätska och slagg som inte åker ut på en gång hamnar i bindväven som blir till kroppens ”soptipp”. Det resulterar i volymökning, inflammationer, infektion och bakterietillväxt. Det kan även skapa förtätningar och fettväv. Ibland växer bindväv och hud ihop, sk fibroser. I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och hela systemet blir trögt, en ond cirkel uppstår.

Ju äldre vi blir desto mer ”skräp” samlar vi på oss. Skräpet irriterar, ämnesomsättningen rubbas och påverkar vårt immunförsvar på ett negativt sätt med nedsatt självläkningsförmåga.

Genom att få fart på lymflödet i kroppen, förbättras ditt immunförsvar, med mindre svullnad och värk, mer energi och mindre stressymptom. Lymfsystemet förtjänar verkligen din uppmärksamhet och bör tas om hand och vårdas. Hälsovinsterna är enorma. Frigörandet av ”må-bra-hormonet” oxytocin är bra för både kropp och själ, speciellt vid kroniskt trötthetssyndrom.

Att hålla lymfvätskan igång är alltså att hålla sig frisk.
Här kan du ladda ner mina broschyrer om Lymfmassage och Egenmassage

 

Lymfmassage pdf Eva Demburg
Lymfmassage
Eva Demburg egenmassage pdf
Egenmassage

 

 

Vi finns på MariCare Hälsocentrum i Farsta from 2016-08-29.