Priser friskvårdscoaching

Tjänst Tid/min Pris
Nulägesanalys 60 600
5 ggr paket 60-90 2900
10 ggr paket 60-90 5500
Avslappning / Andningsövningar Bas 30 200