Kostrådgivning

Tjänst Tid/min Pris
Nulägesanalys / Kostschema 60 600
5 ggr paket 60-90 2900
10 ggr paket 60-90 5500
Kostrådgivning butik 90 600