Vad gör en Energiolog?

Som Energiolog hjälper jag människor förstå mer om sin funktion, sina problem och dess grundorsaker, deras emotionella, mentala och fysiska konsekvenser och att utifrån dessa parametrar forma en handlingsplan som innehåller alla dellösningar av grundproblem. Kroppen har alla svar, detta är ingen ren healing utan jag använder din kropps energi till att balansera upp det som skapar obalans i tex organ, relation mm utifrån emotionellt, vitamin/mineral och rent fysiskt.

Energiologin grundar sig på naturlagarna som gäller allt och alla och kan tillämpas i alla livsområden, problematik och ”roller” genom den energi som genomsyrar allt vi är och gör.

  • Muskeltest – Identifiering av grundorsaker till obalanser och dess följder.
  • Energiologisk energitransformering – balansering och personlig optimering.
  • Energiologiskt Optimeringsprogram (Läggs upp efter överenskommelse efter första mötet, om du som klient önskar lägga upp en handlingsplan för att lösa obalansen i alla tre steg som en optimal och långsiktig balansering innebär

Boka Energibalansering – PROVA PÅ DEAL 75 min, 750 kr

Vill du kombinera denna behandling med någon av mina andra behandlingsformer, tex massage. Kontakta mig via e-post eller telefon så kommer vi överens om lämplig behandlingstid.