Medicinsk Laserbehandling för bättre läkning

Med medicinsk laser appliceras laserljus icke-invasivt för att minska smärta och inflammation. Det främjar även läkning och är ett effektivt komplement vid all slags massage.

midlite laser lymfmassage Eva strong healthy

Boka på nätet

Tips! Kombinera gärna Medicinsk laser med lymfflödesmassage eller muskelmassage. Sök tider via Time Center.
 Jag behandlar inte vid infektioner i kropp och på hud, under cancerbehandling, vid rosenfeber, under graviditetens första 3 månader samt vid alkoholpåverkan.

 

Hur fungerar laserterapi och vilken mekanism ligger bakom?

På samma sätt som solljuset gör så att kroppen producerar D-vitamin så gör det röda till infraröda laserljuset att olika processer startas i kroppen och cellerna kan läkas snabbare.I dag vet vi en hel del, men långt ifrån allt. Vi vet till exempel att våra celler innehåller ljuskänsliga (fotokroma) molekyler (t.ex. i våra mitokondrier) och att dessa absorberar laserljus. Vi har egentligen att göra med mycket komplicerade processer, men i slutänden påverkas bland annat cellernas ämnesomsättning vilket i sin tur påverkar mycket annat. Enkelt uttryckt kan man säga att en terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna och att laserterapi på så sätt påskyndar kroppens självläkning.

Lite mer detaljerat kan man säga att i cellen finns ett antal ljuskänsliga delar. Den mest studerade är proteinet/enzymet Cytochrome C-oxidas, som sitter mellan komplex 3 och 4 i cellandingens kedja i mitokondrien. Detta enzym har förmåga att uppta ljuset och på så sätt starta/påverka flera olika fotokemiska reaktioner i cellerna och därigenom bl.a. påverka ATP-produktionen och NO frisättningen. Även en påverkan i den inflammatoriska kaskaden har påvisats med bla sänkning av PGE2 och olika inflammatoriska signalsubstanser som bl. a. COX2 och IL1.

Rent kliniskt har forskningen bland annat visat att man kan förkorta läkningstiden/rehabiliteringstiden vid olika inflammatoriska tillstånd ex vid rematoid artrit, artros och senbesvär.

  • Laserterapi ger accelererad naturlig läkning.
  • Laserljuset har unika egenskaper som ger följande effekter:
  • Stimulerar cellfunktioner (ökar energiproduktionen i mitokondrien)
  • Minskar smärta
  • Bryter smärtcykeln
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnader och ödem
  • Främjar läkning
  • Läkningsprocessen och immunförsvaret stärks.

Laserljuset har visat sig ha många positiva effekter på celler och vävnader genom att det bl.a. ökar energiproduktionen i cellen. Därmed förbättras och påskyndas läkningsprocessen. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laser ljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallad det medicinsk laserbehandling eller Low Level Laser Therapy (LLLT). En positiv effekt av laserbehandling kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar. Behandlingsform där man behandlar det skadade området lokalt.