Vårt lymfsystem

Vårt lymfsystem är kroppens cirkulations- och reningssystem med produktion av 2-4 liter lymfvätska per dygn. Lymfvätskan är en färglös, vattnig vätska som rör sig långsamt i kroppen. Lymfsystemet utgör den viktigaste delen av kroppens infektionsbekämpning och immunförsvar. Ett väl fungerade lymfsystem försvarar oss mot bakterier, virus och mikroorganismer av olika slag, genom de vita blodkropparna.

Läs om Lymfflödesmassage

Vårt livsviktiga lymfsystem

Lymfsystemet står även för transport av fett från tunntarmen till blodet och avlägsnande av gamla celler samt överskott från vävnadsvätska. Lymfnoder sitter på olika ställen i kroppen som, armhålor, hals, mage, ljumskar, buk och knäveck samt även i mage, tarmar och hud. Organ som spelar en stor roll är mjälten, brässen, tonsillerna och benmärgen.

Lymfsystem med lymfnoder

Se Svenska Ödemförbundets informationsfilmer Lymfsystemet och Egenbehandling med självlymfdränage.

 

Hur uppstår ett trögt lymfsystem?

Slaggprodukterna (lymflasten) ska ut via lymfsystemet. Vätska och slagg som inte åker ut på en gång hamnar i bindväven som blir till kroppens ”soptipp”. Det resulterar i volymökning, inflammationer, infektion och bakterietillväxt. Det kan även skapa förtätningar och fettväv. Ibland växer bindväv och hud ihop, sk fibroser. I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och hela systemet blir trögt, en ond cirkel uppstår.

Ju äldre vi blir desto mer ”skräp” samlar vi på oss. Skräpet irriterar, ämnesomsättningen rubbas och påverkar vårt immunförsvar på ett negativt sätt med nedsatt självläkningsförmåga.

 

Uppmärksamma ditt lymfsystem

Genom att få fart på lymflödet i kroppen, förbättras ditt immunförsvar, med mindre svullnad och värk, mer energi och mindre stressymptom. Lymfsystemet förtjänar verkligen din uppmärksamhet och bör tas om hand och vårdas. Hälsovinsterna är enorma. Frigörandet av ”må-bra-hormonet” oxytocin är bra för både kropp och själ, speciellt vid kroniskt trötthetssyndrom.

Att hålla lymfvätskan igång är alltså att hålla sig frisk. Här kan du ladda ner mina broschyrer om Lymfflödesmassage och Självlymfdränage (SLD)

 

Boka på nätet

Sök tider via Boka Direkt. Du kan alltid kontakta mig direkt om du har andra önskemål. Jag har även en bärbar massagebänk vid företagsmassage och i hemmet.

Efterlev en god hygien! Avbokning sker senast 24 timmar innan behandling annars utgår full betalning. Undantag vid sjukdom. Jag behandlar inte vid infektioner i kropp och på hud, under cancerbehandling, vid rosenfeber, under graviditetens första 3 månader samt vid alkoholpåverkan.