Deep Oscillation – ny behandlingsmetod

Djupverkande vibrationer

Deep Oscillation från Physiomed är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage. Deep Oscillation är även godkänd för djur.

Snabbare återhämtning efter operation, traumatisk skada, träning, skada från överbelastning, operationer och neurologiska indikationer.