Steg 2: Påbyggnads- och fördjupningskurs för massörer

Lymfflödesmassage steg 2

Steg 2: 17–18 november 2018
Kursledare Helena Janlöv Remnerud. Arrangeras av Strong & Healthy InsideOut i Farsta.
Endast 8 platser!

Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret och aktivering av lymfsystemet kan behövas göras i samband med all rehabilitering för att påskynda kroppens läkningsprocesser. Då slaggprodukter irriterar vävnader ges inte det optimala näringstillstånd som behövs för läkning. Genom att aktivera lymfsystemet i hela dess längd, från avflödet vid hjärtat ända ut till skadeområdet, påskyndas borttransport av slaggprodukter och svullnad vilket gynnar läkningsprocesserna.

Lymfflödesmassage är en massagemetod utarbetad av Helena Janlöv Remnerud i slutet av 1990-talet. Metoden är anpassad till att du, som massageterapeut, skall kunna optimera resultatet av dina vanliga massagebehandlingar genom att aktivera utrensningen av slaggprodukter genom lymfsystemet. Lymfflödesmassage kan även med fördel användas för att stärka immunförsvaret samt öka utrensningen av slaggprodukter i samband med andra kroppsbehandlingar såsom laserbehandlingar, LPG-behandlingar, behandling med pneumatisk kompression, kinesiotejpning, Deep Ocillation mm.

Steg 2 (17–18 november / endast för de som gått steg 1)

Du lär dig fler grepp samt ansiktsbehandling med lymfflödesmassage och vi går igenom muskelspänningars inverkan på lymfsystemet samt olika tillstånd av svullnad som du kan behandla mera optimalt med tillägg av lymfgrepp. Frozen shoulder, stukningar, sportskador, whiplash. Vi går också igenom hur du kan stötta de som opererats för bröstcancer för att minska risken för armlymfödem samt olika typer av svårare ödem. Behandling på egen klient.
För Certifiering krävs att du går steg III som är inriktad på att kunna utreda och coacha patienter med svullnadsproblem.

Kostnad: 3 900 kr (Steg 2)
Förkunskaper: Diplomerad massör med minst ett års praktik alt. lymfmassör som vill effektivisera tekniken och få mer förståelse för lymfsystemets anatomi (Diplomerad massör i grunden med yrkesvana). Du måste ha gått steg 1 för att kunna gå denna kursen.
Tid: 10.00–17.00 båda dagarna
Plats: Strong & Healthy InsideOut, Torsbygatan 36 i Farsta

Kursledare

Helena Janlöv Remnerud, Leg sjuksköterska, Medicinsk Lymfterapeut.
Då Helena upptäckte hur muskelspänningar kan hindra lymfflödet utarbetade hon redan i slutet av 1990-talet Lymfflödesmassage för massörer. Helena har arbetat med lymfödempatienter i mer än 25 år och har tillsammans med Svenska Ödemförbundet i Sverige kartlagt sina erfarenheter av den kunskapsöverföring som behövs för att patienter ska få mer egen kontroll över en svullnad. Detta arbete resulterade i Postern Lympho-Logical Thinking som vann 1:a pris på International Lymphoedema Framework´s 3:e världskongress i Toronto 2011. Egenbehandlingen har Helena beskrivit i häftet: Risk för lymfödem efter bröstcancer – vad kan jag göra själv? Hösten 2015 fick Helena Årets utmärkelse av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation i Sverige för sin strävan att förmedla kunskap om egenbehandling av lymfsystemet till bröstcanceropererade runt om i Sverige

Frågor och anmälan

Eva Demburg, Strong & Healthy InsideOut.
E-post: kontakt@strong-healthy.se, tel: 070-383 96 74.
Maila i första hand.
Bifoga kopia på diplom från massageutbildning vid anmälan.

Anmälan är bindande.