Steg 1: Påbyggnads- och fördjupningskurs för massörer

Lymfflödesmassage steg 1

Steg 1: 20–21 oktober 2018 (Steg 2: 17–18 november 2018)
Kursledare Helena Janlöv Remnerud. Arrangeras av Strong & Healthy InsideOut i Farsta.
Endast 8 platser!

Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret och aktivering av lymfsystemet kan behövas göras i samband med all rehabilitering för att påskynda kroppens läkningsprocesser. Då slaggprodukter irriterar vävnader ges inte det optimala näringstillstånd som behövs för läkning. Genom att aktivera lymfsystemet i hela dess längd, från avflödet vid hjärtat ända ut till skadeområdet, påskyndas borttransport av slaggprodukter och svullnad vilket gynnar läkningsprocesserna.

Lymfflödesmassage är en massagemetod utarbetad av Helena Janlöv Remnerud i slutet av 1990-talet. Metoden är anpassad till att du, som massageterapeut, skall kunna optimera resultatet av dina vanliga massagebehandlingar genom att aktivera utrensningen av slaggprodukter genom lymfsystemet. Lymfflödesmassage kan även med fördel användas för att stärka immunförsvaret samt öka utrensningen av slaggprodukter i samband med andra kroppsbehandlingar såsom laserbehandlingar, LPG-behandlingar, behandling med pneumatisk kompression, kinesiotejpning, Deep Ocillation mm.

Steg 1 (20–21 oktober)

14 timmar teori och praktik. Du får lära dig lymfsystemets anatomi och hur du kan aktivera detta enkelriktade kärlsystem som transporterar bort stormolekyliga restprodukter från kroppens alla delar. Vi lär in alla grepp i effektiv lymfflödesmassage samt egenbehandling för klienten så att du kan utföra lymfflödesmassage efter kursen. Behandling på egen klient.
För diplom krävs att du går Steg II. Se info här om steg II.

Kostnad: 3 900 kr
Förkunskaper: Diplomerad massör med minst ett års praktik alt. lymfmassör som vill effektivisera tekniken och få mer förståelse för lymfsystemets anatomi (Diplomerad massör i grunden med yrkesvana).
Tid: 10.00–17.00 båda dagarna
Plats: Strong & Healthy InsideOut, Torsbygatan 36 i Farsta

Kursledare

Helena Janlöv Remnerud, Leg sjuksköterska, Medicinsk Lymfterapeut.
Då Helena upptäckte hur muskelspänningar kan hindra lymfflödet utarbetade hon redan i slutet av 1990-talet Lymfflödesmassage för massörer. Helena har arbetat med lymfödempatienter i mer än 25 år och har tillsammans med Svenska Ödemförbundet i Sverige kartlagt sina erfarenheter av den kunskapsöverföring som behövs för att patienter ska få mer egen kontroll över en svullnad. Detta arbete resulterade i Postern Lympho-Logical Thinking som vann 1:a pris på International Lymphoedema Framework´s 3:e världskongress i Toronto 2011. Egenbehandlingen har Helena beskrivit i häftet: Risk för lymfödem efter bröstcancer – vad kan jag göra själv? Hösten 2015 fick Helena Årets utmärkelse av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation i Sverige för sin strävan att förmedla kunskap om egenbehandling av lymfsystemet till bröstcanceropererade runt om i Sverige

Frågor och anmälan

Eva Demburg, Strong & Healthy InsideOut.
E-post: kontakt@strong-healthy.se, tel: 070-383 96 74.
Maila i första hand.
Bifoga kopia på diplom från massageutbildning vid anmälan.

Anmälan är bindande.